Sterilizácia mäsa a mäsových výrobkov v obaloch, Internetový obchod pre domáce zabíjačky

Sterilizácia mäsa a mäsových výrobkov v obaloch

Pri sterilizácii si musíme uvedomiť, že mikroorganizmy, ktoré sa nachádzajú v mäse, sú veľmi odolné a na ich zničenie potrebuje­me vysoké teploty (asi 120 °C). Pretože zariadenia na dosiahnu­tie takýchto teplôt (autoklávy) obyčajne v domácnosti nemáme k dispozícii, musíme mäsové výrobky sterilizovať vo vriacej vo­de pomerne dlho (až 2 hodiny varu). Aj v takomto prípade však sterilizácia nie je úplne dokonalá a výrobky musíme uskladňovať pri nižších teplotách (+ 10 °C.), t. j. v pivnici alebo chladnej ko­more.

 

Informácie pochádzajú z knihy "Ako konzervovať" od Jána Silvestra Kaščáka.